artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
home > it > %e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89 >

รอ testo – ฮิวโก้

Loading...

เปิดประตู
สี่ห้องดวงใจรอ
รอเธอหลงทางมา

รอได้นานเกินกว่า
เธอคาดถึง
อยากให้เห็น
สิ่งที่ฉันเป็น
ผู้สัตย์ซื่อรอคอย
คอยให้คนที่เธอคอย
จากไป

เปลี่ยนกลางวัน
เป็นค่ำคืน
เปลี่ยนกลางคืน
เข้าสู่วัน
ทนฝ่าฟัน
แต่มิคราญคร่ำ
และคงมีบ้างสักวัน
เธอหันแลฉันบ้าง

แต่บัดนี้
ความเป็นไป
ช่างโหดร้าย
ฉันเก็บมาฝัน
ทุกคืน
เธออยุ่ร่วมกัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกคืน

ไม่อาจให้เธอรู้ได้
ว่าฉันขื่นข่ม
ได้แต่เฝ้าชื่นชม
และหวัง

เปลี่ยนกลางวัน
เป็นค่ำคืน
เปลี่ยนกลางคืน
เข้าสู่วัน
ทนฝ่าฟัน
แต่มิคราญคร่ำ
และคงมีบ้างสักวัน
เธอหันแลฉันบ้าง

แต่บัดนี้
ความเป็นไป
ช่างโหดร้าย
ฉันเก็บมาฝัน
ทุกคืน
เธออยุ่ร่วมกัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกคืน

# %e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89


Home . turkish . thailand . spanish . romanian . german . french . russian . polish . korean . japanese . italian